SCHRIJF JE NU IN! (APPLY NOW)

  Inschrijfformulier
  Inters SX1 Inters SX2
  The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

  Inschrijven via bovenstaand formulier betekend niet dat je automatisch mee doet. Per klasse kunnen maximaal 16 deelnemers mee doen, bij overschrijding van inschrijving zal er geloot worden door de organisatie. De inschrijving is pas definitief en gegarandeerd zodra je een bevestiging van de organisatie hebt ontvangen. De kopie die je ontvangt van de inschrijving is geen bevestiging!

  Deelnemers Reglement en programma zal via de mail worden toegezonden met de bevestiging van inschrijving.

  Tijdens de ontvangst op het terrein, 9 juni 2019,  zal de deelnemer het deelname formulier moeten ondertekenen met alle gegevens voor ingevuld zoals hierboven is opgegeven. Door dit formulier te ondertekenen ga je akkoord met het deelnemersreglement en verklaar je dat je geheel op eigen risico deel neemt aan het evenement “MX AIR TIME BECKUM”.

  Rijders ontvangen een rijders bandje + 2 bandjes voor de helpers, dit zijn andere bandjes dan het publiek ontvangt.
  ----------------------------------------------------------------------
  Register through the above form does not mean that you automatically signed up. Maximum of 16 participants per class, in case of more than 16 registrations per class there will be draw by the organization. The registration is only final and guaranteed once you have received a confirmation mail from the organisation. The copy that you will receive after registration is no confirmation!

  Participants rules and program will be sent through the mail with the confirmation of registration.
  When you arrive at site, 9th of June 2019, you will need to sign an participant submission form with all the data as above specified. By signing this form you agree to therules and you declare that you entirely at your own risk takes part to the event "MX AIR TIME BECKUM".

  Riders receive a riders strap + 2 straps for the helpers, these are other straps than the public receives.